NS Stoomlocomotieven 1947-1953

(WGvD) Kort na de oorlog (1947) publiceerde de NS (N.V. Nederlandsche Spoorwegen) een overzicht van de in Nederland in gebruik zijnde stoomlocomotieven, inclusief de locomotieven van de Deutsche Reichsbahn die tijdelijk in Nederland in beheer waren. Per locomotiefsoort was er één informatieblad. Dit blad werd zo nodig bijgewerkt; de laatste aanpassingen zijn van 1953.

NS stoomlocpark gec