Landmanstraat

De bebouwing van de Landmanstraat is in fasen gerealiseerd. Het eerste bouwwerk was de kleuterschool op de hoek van de Landmanstraat en de Van Blommesteijnweg. Het bouwjaar is waarschijnlijk rond 1930. De vrije huizen aan de westzijde zijn ook van voor de Tweede Wereldoorlog. De flats (portiekwoningen) aan de oostzijde zijn van ongeveer 1948.
In de vijftiger jaren (1950) heette de school “Zonnig Leven”. Het was een openbare Montessorischool. Het onderwijs was gebaseerd op de uitgangspunten van Maria Montessori, een Italiaanse arts en opvoedkundige uit de eerste helft van de twintigste eeuw.

 Landmanstraat; links de portiekflats, rechts de vooroorlogse (“vrije”) woningen. Foto gemaakt omstreeks 1980.
Foto: W.G. van Dorp

Achterzijde Landmanstraat alternatief

De Mazda garage van Speelman met de achterzijde van de flatwoningen (even zijde) van de Landmanstraat.
Foto: Wim G. van Dorp

De Struitenweg met rechts het begin van de Landmanstraat.
Foto: W.G. van Dorp

Landmanstraat; rechts de kleuterschool “Zonnig Leven”, links de hijstelling voor de bouw van de dokterswoning op de hoek met de Van Blommesteynweg.
Op de achtergrond is zichtbaar de bouw van ronde gebouwen die in gebruik zouden worden genomen als BLO school (school voor buitengewoon lager onderwijs) op de hoek van de Van Blommesteynweg en de De Quackstraat.
Foto: onbekend