Ontdek uw stad

De tentoonstelling Rotterdam 1937, met als motto “Ontdek uw stad”, was het resultaat van de inspanningen van ongeveer vijftig werkloze jongeren in Rotterdam die samenwerkten in het verband van het Centraal comité voor jongere Werkloozen. Voor de tentoonstelling werd gebruik gemaakt van een oud schoolgebouw op het adres Schiedamschesingel 55 in Rotterdam. Het gebouw lag achter de huizenrij en was door een doorgang te bereiken. Aan de overkant stond het gebouw van Magazijn De Bijenkorf.
De opening was op 3 december 1937; de openingshandeling werd verricht door Zijne Excellentie professor mr. C.P.M. Romme, minister van sociale zaken.

Affiche van de tentoonstelling

De tentoonstelling was een verzameling van artistiek en aanschouwelijk uitgebeelde gegevens over de Maasstad. Aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van de stad Rotterdam, het belang van de scheepvaart, de taak van de nutsbedrijven, de bevolkingstoename en -samenstelling en de kerken.
De dagelijkse leiding van de opbouw van de tentoonstelling was in handen van de heer H. van Dijk, de heer Pieter den Besten en de heer J.J. de Keijzer.De tentoonstelling in de oorspronkelijke staat werd einde januari 1938 voor het publiek gesloten. Op maandag 31 januari werd het geheel in eigendom overgedragen aan de gemeente. Het daarbij voorziene officiële gedeelte werd uitgesteld tot 8 februari in verband met de geboorte van prinses Beatrix.
Daarna werden er schoolklassen ontvangen, in drie maanden ongeveer 120 klassen. Vervolgens werd de tentoonstelling gerestaureerd en uitgebreid. Op 8 juni 1938 was de heropening. Omdat inmiddels een aantal jongeren werk had gevonden, werden voor deze renovatie deels andere jongeren ingezet, Vermeld werd dat er behoefte was aan technische en decoratieve tekenaars, fotografen, etaleurs, timmerlieden, meubelmakers, electriciens, instrumentmakers en koper- en zinkwerkers. De deelnemers ontvingen een vergoeding van drie gulden per week. Een deel van de jongeren werd ingezet voor het geven van uitleg over de tentoonstelling tijdens de openingsuren.
Een bijzonderheid in het gerenoveerde deel was een overzicht van de werkzaamheden van de RET. “Geheel nieuw is een vernuftig geconstrueerde kaart, waarop men door middel van een schakelrad van een tram de route van de verschillende tram- en autobuslijnen kan laten verlichten. Om deze stand is het geheele wagenpark der R.E.T. – omvattende niet minder dan 480 tramwagens, autobussen, slijpwagens en andere bijzondere wagens – in uitgezaagde koperplaatjes aangebracht.”

Ten behoeve van de publiciteit voor de tentoonstelling zijn er foto’s gemaakt, waarop “bezoekers”moesten voorkomen. Op deze foto staat André van Dorp voor een informatiebord over gasgebruik.


De exacte sluitingsdatum van de tentoonstelling is niet bekend. Op 7 juli 1938 bericht Het Volksdagblad:
Daar gebleken is dat gedurende de uren dat de tentoonstelling gesloten is steeds een groot aantal personen teruggestuurd moesten worden, is van nu af aan de tentoonstelling de gehele dag van 10 uur tot 22 uur onafgebroken geopend, op Zondag van 12 tot 17 uur.
In de loop van 1938 werd steeds meer duidelijk dat de activiteiten van de werklozen jongeren zouden worden voortgezet door het organiseren van een andere tentoonstelling, die de naam kreeg van Rotterdam-Batavia.