Rotterdam-Batavia

Van 3 juli 1939 tot – waarschijnlijk – 10 mei 1940 werd in Rotterdam de tentoonstelling gehouden “Rotterdam-Batavia”. De tentoonstelling gaf een overzicht van de ontwikkeling van de verbinding Nederland-Indië en het aandeel daarin van Rotterdam. Eén van de doelstellingen was om de belangstelling voor de rijkseenheid tussen Nederland en de kolonie Nederlands-Indië te bevorderen. Door middel van kaarten, diorama’s, scheepsmodellen, grafieken en maquettes werd aandacht geschonken aan de handelsroutes in vroegere tijden. Ook werd aandacht besteed aan de ontdekkingsreizen van de Hollanders, hun eerste activiteiten aldaar en de rol van de VOC daarin. Tevens werd een beeld gegeven van de verschillende culturen in Nederlands-Indië. Een bijzonderheid was de maquette van de Missigit van Demak, die door de regent van Demak ter beschikking was gesteld. In Rotterdam is een model gebouwd van het Prambanamcomplex op het Diegplateau, op basis van informatie aangeleverd door het Koloniaal Instituut.
De P.T.T. zorgde voor een telefooncel met de mogelijkheid om goedkoop telefoongesprekken met Indië te voeren.
De tentoonstelling werd gehouden in een oud schoolgebouw aan de Schiedamschesingel 55, tegenover de toenmalige Bijenkorf. De tentoonstelling werd opgebouwd door een groep werkloze jongeren, die grotendeels overeen kwam met de groep die ook zorg had gedragen voor de tentoonstelling “Ontdek uw Stad”. De tentoonstellingen waren in feite het resultaat van gesubsidieerde werklozenprojecten.
De organisatorische leiding was in handen van de heer van Dijk, ambtenaar van de afdeling Onderwijs en Volksontwikkeling van de gemeente Rotterdam. De praktische leiding beruste bij de heer J.J. de Keijzer, technisch ambtenaar van de gemeente. De kunstenaar Pieter den Besten verzorgde verschillende reclame-uitingen voor de tentoonstelling.
De tentoonstelling werd geopend door de heer Ch. J.I.M. Welter, minister van Koloniën. Bijzondere bezoekers waren Prins Bernard op 28 december 1939 en Koningin Wilhelmina op 27 maart 1940.
De bezoekersaantallen per week zijn bekend tot en met de derde week van april 1940. Het is niet duidelijk of de tentoonstelling toen gesloten werd, of dat deze doorliep tot het bombardement op 10 mei 1940. Het schoolgebouw is bij het bombardement verwoest.
André van Dorp was één van de medewerkers aan de tentoonstelling.
De catalogus van de tentoonstelling is in digtale vorm beschikbaar op internet via de digitale bibliotheek van het Nederlands Tropeninstituut.

Affiche van de tentoonstelling

Houtsnede van de kunstenaar Pieter den Besten voor de tentoonstelling Rotterdam Batavia (1939-1940)